Rapoo- It solutions & Corporate template

בקיבוץ כרמים מתקיימת מערכת חינוך איכותית לילדי כרמים והאזור. 

ישנם ארבעה גנים ופעוטונים, לפי גילאי הילדים.
לכל בית-ילדים יש צוות גננות ומטפלות איכותי ומקצועי.
 מערכת החינוך מתאימה את תכניה לצרכים ההתפתחותיים של כל ילד וילדה, תוך יצירת קשר עם הקהילה והמקום בו הם מתחנכים.
 הפעילות בגנים משלבת למידה ועשייה, חיבור לאדם, לטבע ולחברה.מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות יישוב רותם