Rapoo- It solutions & Corporate template

מרכז במה לקהילה הינו בית סדנאות ומרכז תרבותי וחברתי הפועל בקיבוץ כרמים שבצפון הנגב.


המרכז מציע ימי עיון, סמינרים, סדנאות, הרצאות ומפגשים בנושאים הקשורים בהתיישבות חדשה בנגב, בשיח בין מגזרי, ביהדות, באקולוגיה ותחומים נוספים.


לאתר:

bamalakehila.co.il/

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות יישוב רותם